Nybegynner damer

Har du lyst til å lære deg å spille volleyball?

Klubben får mange henvendelser fra personer uten volleyballerfaring som ønsker å bli med på et nybegynnerlag. Oslo Volley har foreløpig ikke et slikt tilbud på grunn av begrenset hallkapasitet i år, og vi jobber med å få svart alle på mail. Dere vil også bli kontaktet dersom klubben får mulighet til å opprette nybegynnelag igjen.

Treningstider:

Mer info kommer.

Kontaktinformasjon:

E-post: post@oslovolley.no