Rent idrettslag

Oslo volley tar stilling mot doping og er sertifisert som “Rent idrettslag”.

Mye informasjon om doping/antidoping finner du her https://www.rentidrettslag.no/ og https://www.antidoping.no

En representant fra hvert av Oslo volleys lag på seniornivå deltok 22.10.2019 på et diskusjonsmøte sammen med en representant fra styret. Det ble gjennomgått et opplegg fra “Antidoping Norge” som innholdt blant annet disse temaer:

  • Spillere og treneres kunnskapsnivå om dopingreglementet

  • Bevisst og ubevisst doping

  • Risiko ved bruk av kosttilskudd

  • Holdninger når gjelder fair play, doping, kosttilskudd

  • Risiko for eksponering for forbudte stoffer i andre treningsmiljøer som f.eks. treningssenter

  • Hvordan kan vi som ledere eller lagkamerater forebygge/ fange opp signaler på at noen doper seg