Rent idrettslag

Oslo volley tar stilling mot doping og er sertifisert som “Rent idrettslag”.

Mye informasjon om doping/antidoping finner du her https://www.rentidrettslag.no/ og https://www.antidoping.no

En representant fra hvert av Oslo volleys lag på seniornivå deltok 19.10.2023 på et diskusjonsmøte sammen med leder og 4 øvrige representanter fra styret. Det ble gjennomgått et opplegg fra “Antidoping Norge” som inneholdt blant annet disse temaer:


231019- Rent Idrettslag sertifiseringsbevis.pdf