Verdier og målsetninger

Målsetninger 2025

 • Tilby aktivitet og engasjement gjennom et livslangt medlemskap

 • Skape sunne og gode miljøer for volleyball aktiviteter i Oslo gjennom hele året.

 • Være en foregangsklubb innen mangfold, integrering og inkludering

 • Følge Oslo Volley sine verdier om Respekt, Utvikling, Lagånd, Likeverd og Positiv atferd


Oslo Volley sine verdier:

Oslo Volley ønsker å være en inkluderende klubb med plass for alle. For å nå dette målet ønsker vi at alle tilknyttet klubben skal gå foran som et godt eksempel med følgende utgangspunkt:

 • Respekt:
  Vi respekterer alle spillere uansett nivå og personlige egenskaper. Vi har alltid respekt for andre lag og dommere. De deler alle den samme gleden over sporten volleyball.

 • Utvikling:
  Vi ønsker å hjelpe alle spillere til å utvikle seg, dette gjelder både kommende landslagsspillere og spillere med mindre potensiale. I Oslo Volley er det plass til alle som liker å spille volleyball og alle medlemmer tilbys treningstid. Ingen medlemmer skal oppleve at de ikke er gode nok til å tilhøre et lag i Oslo Volley.

  • Treneren skal sørge for å se og gi tilbakemelding til hver enkelt spiller på alle treninger.

  • Oslo Volley følger NVBFs UTVIKLINGSTRAPP

 • Lagånd:
  Det er ikke enkeltspillere som vinner eller taper kamper. Vi er avhengige av at hele laget presterer og utvikler seg.

  • Innad i Oslo Volley er det ikke tillatt å premiere enkeltspillere. Hele laget skal premieres.

  • Det er treneren som tar ut kaptein (skal ikke gjøres ved avstemming mellom spillerne)

 • Likeverd:
  Ingen skal straffes for noe som gjøres feil (f.eks. situps, push ups etc). Dette omfatter også kollektiv straff f.eks. pga. feil én spiller gjør.

  • Trener skal ikke sette noen spillere til å velge lag (ingen skal bli stående som et sistevalg).

  • Ikke sette de som gjør det dårlig i noe feks til å rydde. Alle skal bidra på lik linje.

 • Positiv atferd:
  Vi skal gjøre hverandre gode (vekst gjennom positive tilbakemeldinger)

  • Spillere skal fokusere på å fortelle hverandre når man mestrer noe nytt, eller hva man er god til.

  • Spillere skal være positive til de(t) lag de tilhører, og blir plassert på.