vi søker Daglig leder

Oslo Volley søker Daglig Leder til 50% stilling 

Oslo Volley er i vekst og ønsker derfor å engasjere en Daglig leder for å håndtere daglig drift!


Oslo Volley er en av Norges største Volleyballklubber og har ca 300 medlemmer. Klubben har lag i alle aldersklasser og flere seniorlag i forskjellige divisjoner. 

Oslo Volley sin visjon er "Klubben for alle", vi er en inkluderende klubb hvor vi forsøker å skape et miljø hvor alle skal kunne trives uansett hvem man er og hvilket ambisjonsnivå man har. Klubben er i hovedsak foreldredrevet og en rekke ildsjeler yter en fantastisk innsats for våre medlemmer.

Vi er i stor vekst og vi ser et behov for å engasjere en person i en administrativ stilling. Det er en 50% stilling, og arbeidet vil kunne variere noe med sesong. Stillingen er fleksibel på arbeidstid, og noen av oppgavene må kunne gjøres på dagtid, samt at det må settes av litt tid jevnt over uken og noe jobb i enkelte helger.


Arbeidsoppgaver:

- Ivareta daglig administrasjon og økonomi

- Være klubbens kontaktperson innad og utad

- Være aktiv bidragsyter til forberedelse og gjennomføring av arrangement i vår regi

- Representere klubben i møter med forbund, krets og andre samarbeidspartnere


Kandidaten vi ser etter bør være: 

- Ryddig og strukturert

- Fleksibel med gode samarbeidsevner

- Interessert i idrett og ha erfaring med frivillig arbeid


Vi tilbyr:

Frihet til å påvirke egen arbeidshverdag

En spennende jobb hvor din innsats vil bety mye for mange

En flott klubb med mange medlemmer og fantastiske frivillige

Du vil få en nøkkelrolle i arbeidet med å utvikle Oslo Volley inn i fremtiden


Om arbeidsgiver

Lønnen vil bli etter avtale og stillingen vil rapportere til styret. Det er ønskelig at personen som tar stillingen oppretter et enkeltmannsforetak og fakturerer klubben for arbeidet. Det er et ønske om å få kontinuitet i klubbarbeidet og skape trygge gode rammer som bidrar til at frivillighetsarbeidet fungerer. Les mer om våre verdier og målsetninger 


Er dette en oppgave som du kunne tenke deg så skriv en mail og legg ved en søknad/CV til rekruttering@oslovolley.no

For mer informasjon om stillingen kontakt styreleder Terje Ropstad mob. 915 11 288

Søknadsfrist innen utgangen av februar 2022. Mulige kandidater vil fortløpende bli innkalt til intervju.