Sponsorer

Takk til alle våre sponsorer for bidrag denne sesongen.


sammen om en rusfri idrett

Sammen med idrett uten alkohol driver Oslo Volley forebyggende og holdningsskapende arbeid. For oss i Oslo Volley er det viktig å arbeide mot en rusfri idrettssone, og vi står på for å utvikle attraktive, rusfrie møteplasser sammen med vesentlig støtte fra Idrett Uten Alkohol.

Ønsker du å vite mer om hvilke sponsormuligheter som finnes i vår klubb? Ta kontakt med oss: post@oslovolley.no