Styret

Har du saker som du ønsker at Styret skal behandle? 

Meld inn dine forslag her: Styreleder@oslovolley.no

Styremøter avholdes omtrent en gang per måned, og styret har ellers løpende kontakt om pågående saker.

Ordinære styremøter 2023:  13/2, 6/3, 17/4, 8/5, 5/6, 14/8, 4/9, 25/9, 6/11, 4/12