Styret

Har du saker som du ønsker at Styret skal behandle? 

Meld inn dine forslag her: Styreleder@oslovolley.no

Styremøter avholdes omtrent en gang per måned, og styret har ellers løpende kontakt om pågående saker.

Ordinære styremøter 2024:  8/1, 12/2, 11/3, 8/4, 13/5, 10/6