2. div - H1 - Herrer

Foto: kommer

H1 er Oslo Volley sitt første herrelag som spiller i 3. divisjon. Vi er et mangfoldig lag med spillere fra overalt. Vi trener 2 ganger i uka – hvor treningene foregår på engelsk og er innledet av en lett styrkeøkt. Det ønskes spillere som har en grunnleggende beherskelse av spillet og god spilleforståelse, samt motivasjon og et ønske om å bidra til lagets suksess i seriespillet.


Treningstider sesongen 2021/2022:

Kontaktinformasjon:

Trener: Gerson Leurenco

E-post: 

Lagkoordinator: 

E-post: koordinator.h1@oslovolley.no