Forpliktelser for medlemmer

JUNIORSPILLERE:

  • Klubblotteri i november/desember hvor alle juniormedlemmer skal selge for 500 kr. i lodd. Dette er gjort for å holde treningsavgiften nede.

  • Junioravdelingen har ansvar for drift av Kastellet fra 18-23.00 mandag til fredag. Enkelte av kveldene er kortere på grunn av egne lag som trener. Normalt får foreldrene til hver spiller ansvaret for å sitte vakt to kvelder i halvåret.

SENIORSPILLERE:

  • Ha kjenskap til klubbhåndboka.

  • Tar ansvar for en tildelt lagrolle og følger den gjennom hele sesongen. Hvis du ikke lenger kan ha denne rollen, må du sørge for å finne en erstatter.

  • Stiller opp som hallvakt. Senioravdelingen har ansvar for drift av Nydalen Idrettshall, hvor vaktholdet blir fordelt på lagene (antall vakter varierer fra antall spillere på laget).

  • Stiller opp som funkjonær på elitekamper (ca. 2 ganger i året).

ALLE SPILLERE:

  • Betaler alle avgifter innen fristen.

  • Møter opp på alle treninger og kamper, og gir beskjed til treneren når du er forhindret for å komme.

  • Følger NVBFs lover og regler.

  • Ta avstand fra doping ved å sette deg i dopingreglementet, og følge dette.