Styre og utvalg

Styret for 2023/2024:

Leder: Ole Lundeby

Nestleder: Erik Tveitstøl

Styremedlem: Birgitte Hagen

Styremedlem: Lars Jacob Bøe

Styremedlem: Turid Skorpe Lannem

Styremedlem: Elisabeth Nybråten Sivertsen

Styremedlem: Victoria Jellestad Demmene

Styremedlem: Trine Mårstøl (daglig leder)

Varamedlem: 

Kontaktinformasjon: post@oslovolley.no

 

UTVALG

Klubbutvalget for juniorlag:

Utvalgsleder:

Medlemmer: Samtlige lagledere/oppmenn på juniorsiden, eventuelt annen representant for juniorlagene

 

Klubbutvalget for seniorlag:

Utvalgsleder: 

Medlemmer: Samtlige lagledere/oppmenn på seniorsiden, eventuelt annen representant for seniorlagene

 

Sportslig utvalg:

Utvalgsleder: 

 

ORGANISASJONKARTORGANISASJONKART