Lagroller for spillere/foreSATTE

Som spiller på et av Oslo Volley sine lag, skal du ta på deg en lagrolle. Denne rollen skal du ha ansvar for hele sesongen. Hvis du er forhindret til å fortsette å ha lagrollen, må du selv finne en annen person som kan ta over. En spiller kan ha flere lagroller, noen lagroller kan deles på flere personer – det er opptil hver enkelt lag å organisere fordelingen. Det beste alternativet er hvis oppgavene fordeles jevnt utover spillere, slik at alle bidrar med noe. Lagene kan også opprette egendefinerte lagroller. Her er oversikten over eksempler på lagroller:

Lagkoordinator

 • Kontaktperson for laget hos region, forbund og styret i Oslo Volley

 • Mottar mailer fra eventuelle nye spillere


Kaptein

 • Har ansvar for kommunikasjon mellom trenere og spillere

 • Har ansvar for trening og spillergruppa dersom trener ikke er tilstede

 • Har ansvar for kommuniksjon med dommer under kamp


Sosiale medier-ansvarlig

 • Er redaktør på Facebooksiden til Oslo Volley

 • Oppdaterer Facebooksiden med informasjon og bilder fra kamper og turneringer


Draktansvarlig (aka vaskedame/vaskemann)

 • Tar med spillerdrakter til og fra kamper og turneringer

 • Passer på at alle leverer drakten sin tilbake

 • Vasker av svetten fra hetens slag, slik at vi i neste omgang kan begynne med en fresh start


Ballansvarlig

 • Tar med baller til og fra kamper og turneringer

 • Passer på at alle ballene samles sammen etter oppvarming eller kamp

 • Leverer ballene tilbake i hallen de ble hentet fra


Lisensansvarlig

 • Passer på at alle har gyldig lisens

 • Purrer på hvis noen ikke har betalt lisensen

 • Tar med lisens- og spillerliste til kamper og turneringer


Sosialt ansvarlig

 • Har ansvar for sosiale arrangementer på laget

 • Bidrar i forberedelse og gjennomføring av større sosiale arrangementer organiserert av Oslo Volley


Kampansvarlig

 • Poster informajon om kamper (dato, tid, sted, oppmøtetidspunkt)

 • Koordinerer transport

 • Bestiller og koordinerer eventuell overnatting


Dugnadsansvarlig

 • Informerer laget om dugnader

 • Setter opp hallvakter de ukene det trengs

 • Fordeler hallvakter slik at man har ca like mange hallvakter hver

 • Fordeler funksjonæroppgaver på elitekamper


Funksjonæransvarlig

 • Fordeler funksjonæroppgaver på egne kamper og turneringer (dommer, linjedommer, sekretariat)

 • Passer på at alle stiller opp til riktig tidspunkt


Dommerrepresentant

 • Dømmer kamper på egne turneringer