Medaljeoversikt i NM

Oversikten gjenspeiler at Oslo Volley er en direkte videreføring av volleyballen innen KFUM/Oslo, så den viser alle medaljer tatt av KFUM/Oslo og Oslo Volley. KFUM/Oslos elitelag ble i 1999 skilt ut av klubben og etablert som eliteklubben Oslo Volley. KFUM/Oslo skulle drive junioraktiviteten innen volleyball videre. Dette smuldret imidlertid bort etter noen år, og i 2005 videreførte Oslo Volley også junioraktiviteten, ved å starte volleyballtreninger for barn og unge på Kastellet skole.

DAMER:

GULL: 1982, 1985, 1989, 2012, 2013, 2015, 2017

SØLV: 1983, 1986, 1990, 1999, 2000, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2016, 2018

HERRER:

GULL: 1980

SØLV: 1981, 1993, 1995, 2009