Juniorlag

Oslo Volley har en stor junioravdeling og juniorspillerene våre er et satningsområde for klubben. Vi har treningslokaler flere steder i Oslo.

Treningslokaler for junioravdelingen:

  • Kastellet skole

  • Nydalen vgs

  • Karlsrud skole

  • Munkerud skole

  • Nordseter skole

  • Nordstrand skole

  • KFUM hallen Ekeberg

Vi ønsker nye spillere velkommen!