Årsmøte 2024

Velkommen til årsmøte på Nydalen VGS kl. 18.00 onsdag 20. mars 2024


Velkommen til årsmøtet i Oslo Volley.

Saksliste og dokumentasjon følger under.

Vi håper mange kommer på møtet som er på Nydalen VGS kl. 18.00 onsdag 20. mars 2024.


På vegne av styret

Ole Lundeby

Innkalling til årsmøte Oslo Volley 2024.docx