Årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte på Nydalen Skole kl. 19.00 mandag 27. mars 2023


Velkommen til årsmøtet i Oslo Volley og vi håper mange stiller.

Regnskapet for 2022 er avsluttet, men vi har ikke klart Kontroll komiteens rapport. Dersom dette ikke er klart til årsmøtet vil styret foreslå å godkjenne regnskapet for 2022 med forbehold om godkjennelse av kontroll komiteen. 

Saksliste og dokumentasjon følger under.

Vi håper mange kommer på møtet som er på Nydalen Skole kl. 19.00 mandag 27. mars 2023.


På vegne av styret

Terje Ropstad

Innkalling til årsmøte Oslo Volley 2023.docx.pdf
Saksliste Oslo Volley Årsmøte 2023.pdf
Forretningsorden Årsmøte Oslo Volley 2023.pdf
Oslo Volley Årsrapport 2022.pdf
Resultat 2022 - Desember per 230316.pdf
Balanse 2022 - Desember per 23.03.16.pdf
Budsjett - 2023.pdf
Medlemsavgift og Treningsavgift 2023.pdf