Årshjul for Oslo Volley

Her er er viktigste fristene

01

JANUAR

1. Søknadsfrist for støtte for feks Mortensrud-prosjekt, Inkludering i idrettslag.

2. Sende ut faktura for medlemskap Oslo Volley via medlemssystemet.

3. Søke frivillighetsmidler Nordstrand bydel.

FEBRUAR

02

1. Legge ut påmelding for sandvolleyskoler via deltager.no. Starte planlegging.

2. Legge ut innkalling til årsmøte Facebook.

3. Møte med elitetrenere om neste sesong.

MARS

03

1. Sette opp treningstider for sandvolley på Skredderjordet. Skaffe trenere.

2. Årsmøte må gjennomføres før 31. .mars. Info her.

04

APRIL

1. Sende ut evalueringsskjema til spillere på seniorlag/eldste juniorlag, og hvordan trener/spillere har fungert.

2. Søke om lisens for elitelaget.

3. Medlemsrapportering - årets viktigste! Søknad kommunale bidrag. Momsrefusjon.

MAI

05

1. Frist for eventuell avmelding av seniorlag 2.-4. divisjon (månedsskiftet april/mai). Krv om én dommer per seniorlag.

2. Søke treningstider Karslrud, Munkerud, Nordseter, Nordstrand, Mortensrud skoler + alle andre skoler i nærområdet.

06

JUNI

1. Søknad om bingo. (kommer epost) juni/juli.

07

JULI

1. Starte prosess med treningstider. Og trenere! Svarene fra de fleste skolene bør være inne.

08

AUGUST

1. Fullføre oppsett treningstider/trenere.

2. Sende ut treningsavgifter via klubbadmin.no.

3. Betale lisenser for dem som har betalt treningsavgift via sportsadmin.no, gjelder også videre utover sesongen.

09

SEPTEMBER

1. Møte opp på fordelingsmøte for Lokale aktivitetsmidler. SVÆRT VIKTIG - manglende oppmøte på møtet reduserer tilskuddet med 50 %.

2. Påmelding Nordic League for elitelag, vurdere om Oslo Volley skal arrangere.

3. Hente inn premier og få trykket opp loddene.

4. Oppsett funksjonærer elitelag - fordele mellom seniorlag (seniorutvalget?)

Søknadsfrist Sparebankstiftelsen (1. september) og søknadsfrist Gjensidigestiftelsen (15. september)


10

OKTOBER

1. Dele ut lodd til alle juniorspillere.


11

NOVEMBER

1.


12

DESEMBER

1. Sette igang valgkomite for kartlegging av kandidater til nytt styre.